Leren bij NS

Om in de toekomst goede operationele en financiële prestaties te garanderen, is er voortdurend ander gedrag en nieuwe kennis noodzakelijk. Veranderenen leren gaan samen. NS zet in op informeel leren en leren in de praktijk. Met als doel versneld toepassen van nieuwe kennis en vaardigheden. NS investeerde bijna € 30 miljoen in opleidingen en andere leerinterventies. Vanuit het NS Leercentrum volgden medewerkers 78.122 keer een klassikale opleidingsdag en zo’n 20.600 e-learningmodules (exclusief Retail). Bovendien werden 175 leerprogramma’s nieuw ontwikkeld of verbeterd.

Opleiding van machinisten en conducteurs

Het vakmanschap van onze machinisten, hoofdconducteurs, veiligheidspersoneel en monteurs blijft centraal staan in alle leeractiviteiten. Van onze 20.000 medewerkers volgden meer dan 15.000 een opleiding. De jaarlijkse landelijke herinstructie garandeert de inzetbaarheid van ruim 6.000 machinisten en hoofdconducteurs. Bijna 1.000 nieuwe machinisten en conducteurs, onder wie 60 starters vanuit het ROC, hebben we in intensieve programma's opgeleid tot vakkundige medewerkers. Machinisten gebruiken voor hun werk ondersteuning van online instrumenten, zoals apps voor materieel op de HSL en vakpagina’s.

NedTrain

NedTrain heeft een intensief bijscholingsprogramma voor alle monteurs om ze voor te bereiden op de toekomst en ze te specialiseren in nieuwe treintechnieken en werkmethoden.
In de TechniekFabriek volgen 89 jonge technische talenten een 2-jarig leerwerktraject, Mechatronica op MBO 2-niveau gecombineerd met alle interne opleidingen. Daarin laten (praktijk)opleiders van NS, ROC Twente en ROC Amsterdam ze in de praktijk het vak van treinmonteur leren. Na het behalen van hun diploma kunnen ze als junior-monteur direct aan de slag. In september zijn 23oud-leerlingen ingestroomd. Ook de Tweede Kamer is enthousiast over de vorm van praktijk leren bij de TechniekFabriek. De minister heeft de manager TechniekFabriek inmiddels gevraagd zitting te nemen in deadviescommissie Vraagfinanciering middelbaar beroepsonderwijs.

Stations

Binnen het stationsbedrijf hebben medewerkers gezamenlijk meer dan 3.160 online veiligheidsmodules afgerond. Ze kregen daarbij begeleiding op de werkvloer.

Finance, HR en IT

Voor onze Finance- en IT-specialisten hebben we opleidingscurricula ingericht. Onze HR-businesspartners hebben een persoonlijk veranderprogramma doorlopen, waarbij persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkelingen binnen NS zijn samengebracht.