Medezeggenschap

De raad van bestuur en de centrale ondernemingsraad (COR) hebben in 2016 een intensieve dialoog gevoerd en samengewerkt aan grote vraagstukken. Belangrijke opgave was om binnen NS het vertrouwen te herstellen en de operationele prestaties te verbeteren. De COR is een belangrijke overlegpartner geweest in strategische keuzes. De medezeggenschap heeft dit verwoord in een visiedocument ‘Vanuit onze kracht’. Hierin staat welke keuzes de medezeggenschap maakt als het om de toekomst van NS gaat. Aansluitend heeft de COR geadviseerd over de uitwerking van een aantal van deze strategische keuzes, waaronder de uitbreiding van de raad van bestuur van 3 naar 5 leden en de herinrichting van de directe rapportagelijnen naar de raad van bestuur. De komende periode zal de strategie van NS verder worden geëffectueerd. Ook hierin is voor de medezeggenschap van NS een belangrijke rol weggelegd.