Medewerkerbetrokkenheid

In 2016 hebben medewerkers van NS meegedaan aan het tweejaarlijkse Medewerker Betrokkenheids Onderzoek (MBO). 61% van hen heeft de vragenlijst ingevuld. Opvallend is dat het cijfer over tevredenheid, ondanks veel gebeurtenissen binnen en rond NS, stabiel is gebleven: 7,3 (2014: 7,3). Het werken bij het eigen bedrijfsonderdeel scoorde een 7,6. Helaas is ongewenst gedrag onder collega’s in 2016 gestegen. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een ‘toolbox ongewenst gedrag’: daarmee reiken managers voor de slechtst scorende teams middelen aan voor interventies. Deze was aan het einde van het jaar gereed.
De MBO-rapportage ondersteunt tot op teamniveau het maken van concrete afspraken over gerichte verbeteringen. Leidinggevenden hebben inmiddels 1.300 acties ingevoerd. In 2017 monitort HR in hoeverre deze ook zijn uitgevoerd.