Qbuzz

Qbuzz behoort tot NS, maar vormt niettemin een zelfstandig opererende regionale OV-bus- en tramexploitant in Nederland. In 2016 reed Qbuzz busdiensten in de provincies Utrecht (tevens tramdiensten), Groningen, Drenthe en Friesland. Qbuzz had in 2016 in totaal gemiddeld 1.846 fte's en een ziekteverzuimcijfer van 8,2% (7,4% in 2015).

Met een omzet van € 213 miljoen in 2016 is Qbuzz een van de grootste regionale OV-bedrijven in Nederland. Qbuzz vervoert gemiddeld ongeveer 247.000 klanten per werkdag, met 681 bussen en 27 trams.

Afstoten van Qbuzz

Vanaf de oprichting in 2008 maakt Qbuzz onderdeel uit van de Nederlandse NS-organisatie; NS bezat tot 2013 49% van de aandelen en in dat jaar is het resterende deel (51%) overgenomen. Na de uitslag van de strategische beoordeling kondigde NS de voorgenomen verkoop van Qbuzz aan in een persbericht van 11 juli en via bekendmaking in de Staatscourant. Vanaf deze datum is Qbuzz geclassificeerd als ‘aangehouden voor verkoop’.
Door Qbuzz af te stoten en niet langer op regionale spoorconcessies in Nederland te bieden, kan NS zich uitdrukkelijk richten op haar kernactiviteit in Nederland: betere treindiensten op het hoofdrailnet inclusief de HSL, zorg besteden aan de treinstations en bijdragen aan een betere reizigersbeleving van deur tot deur, in samenwerking met alle regionale OV-exploitanten. Deze versterkte samenwerking is nodig om alle passagiers van NS een betere reisbeleving van deur tot deur te bieden.
NS organiseert een zorgvuldig en transparant verkoopproces in het belang van alle betrokkenen, en naar verwachting zal Qbuzz in 2017 aan haar nieuwe eigenaar worden overgedragen. Tot dit proces is afgerond, blijft Qbuzz - met toestemming van NS - biedingen verrichten om verdere bedrijfsgroei te bewerkstelligen. Daarom heeft Qbuzz een bod op de busconcessie Amstelland-Meerlanden voorbereid en dit bod in november uitgebracht. Connexxion heeft deze busconcessie gewonnen. Qbuzz is een renderende onderneming (EBIT 2016: € 9,2 miljoen).

Utrecht

Kengetallen 2016

955 medewerkers (fte), 311 bussen, 26 trams, 180.000 reizigers per werkdag. Reizigers van Qbuzz waarderen de dienstverlening met een 7,5 (Bron: OV-klantenbarometer 2015, maart 2016), net als het jaar ervoor. De concessie omvat zowel bus- als tramservices en is door de provincie Utrecht aan Qbuzz gegund tot 2023.

Groningen-Drenthe

Kengetallen 2016

692 medewerkers (fte), 303 bussen, 67.000 reizigers per werkdag. Reizigers van Qbuzz waarderen de dienstverlening met een 7,6 (Bron: OV-klantenbarometer 2015, maart 2016), net als het jaar ervoor. Deze busconcessie is gestart in december 2009 en loopt af in december 2019.

Friesland

Kengetallen 2016

166 medewerkers, 67 bussen, 10.000 reizigers per werkdag. Reizigers van Qbuzz waarderen de dienstverlening met een 7,6 (Bron: OV-klantenbarometer 2015, maart 2016), net als het jaar ervoor. Deze busconcessie is gestart in december 2008 en werd in december 2016 door Arriva overgenomen.