Financieel een behoorlijk jaar, flinke investeringen

De opbrengsten van NS bedroegen € 5.093 miljoen en de winst € 212 miljoen. NS investeerde € 791 miljoen, waarvan een groot deel in nieuwe treinen.