Casus: alternatieven voor Zeeland

Voor de toekomst van het treinvervoer in, van en naar Zeeland heeft NS een marktanalyse uitgevoerd. Om een eerste inzicht te krijgen bij mogelijke toekomstscenario’s zijn drie alternatieve zoekrichtingen op hoofdlijnen onderzocht. Er is een maatschappelijke impactanalyse van deze alternatieven gemaakt die aanvullende inzichten heeft opgeleverd.

  • Huidige situatie: er rijden tweemaal per uur Intercity’s die alle stations tussen Vlissingen en Bergen op Zoom aandoen.

  • Alternatief 1 Extra Sprinters: de Intercity’s worden versneld en stoppen niet meer op de stations tussen Goes en Bergen op Zoom. Deze vier stations bedienen we door twee extra Sprinters per uur, die rijden tussen Goes en Roosendaal.

  • Alternatief 2 Extra Intercity’s in de spits: een extra snelle Intercity in de ochtendspits richting Amsterdam en in de avondspits richting Vlissingen, die in Zeeland alleen in Vlissingen, Middelburg en Goes stopt.

  • Alternatief 3 Inzet van bussen: de Intercity’s worden versneld en stoppen alleen in Vlissingen, Middelburg en Goes, tussenliggende stations worden bediend door een nieuwe snelbusdienst (tweemaal per uur).

De aspecten van de maatschappelijke impact die we berekend hebben, zijn mobiliteit, reistijd (onderverdeeld in vervoertijd, wachttijd en overstaptijd), emissies, geluid en veiligheid. Alle drie de alternatieven leveren meer maatschappelijke waarde op dan de huidige dienstregeling. Het alternatief met de grootste maatschappelijke impact is de inzet van Sprinters, omdat potentieel het aantal reizigers het meeste stijgt. In deze case is ook gekeken naar de maatschappelijke effectiviteit per investering en de impact op reistijd per type reiziger. De impact van emissies, geluid en veiligheid varieert wel tussen de alternatieven, maar is in verhouding tot de andere aspecten nagenoeg verwaarloosbaar.
Door de reistijd per reiziger te bekijken ontstaat een ander beeld. Het alternatief van spits-Intercity’s levert in dit geval de meest positieve impact op ten opzichte van de huidige situatie, omdat de reistijd twee maal per dag verbetert en op de rest van de dag niet verslechtert. Dat zal bij de alternatieven van de extra Sprinters en bussen voor een deel van de reizigers wel het geval zijn.

Relatieve verandering reistijdimpact per reiziger t.o.v situatie 2016, uitgesplitst naar modaliteit

Ook hebben we de maatschappelijke impact berekend met de verwachte investeringskosten per alternatief. Hieruit blijkt de inzet van de spits-Intercity’s de meest effectieve oplossing. Per geïnvesteerde euro levert dit alternatief het hoogste effect op.

Netto maatschappelijke impact en materiaalkosten van de drie alternatieven voor verbinding Zeeland

De maatschappelijke impactanalyse voor de verschillende alternatieven voor Zeeland heeft inzichtelijk gemaakt welk alternatief interessant is in termen van zowel maatschappelijk als financieel rendement. De uitkomsten van deze casus levert verschillende perspectieven van maatschappelijke impact op, die NS heeft gebruikt in de besluitvorming en in discussies met stakeholders. NS is voornemens om vanaf december 2017 de snelle spits-Intercity’s in Zeeland in te voeren.