Stichting Bodemsanering NS (SBNS)

De Stichting Bodemsanering NS (SBNS) is ruim 19 jaar geleden opgericht om NS-terreinen te onderzoeken op bodemverontreiniging die ontstaan is vóór de verzelfstandiging van NS in 1995. Waar nodig, zorgde zij ook voor de bodemsanering. Aan de werkzaamheden van de SBNS is in 2016 een einde gekomen. Op 1 januari 2017 stopt de Stichting: de aanwezige bodemverontreiniging is in kaart en alle spoedeisende verontreinigingen zijn gesaneerd of worden beheerst.