Verkorte geconsolideerde winst-en-verliesrekening over het eerste halfjaar eindigend op 30 juni 2017 NV Nederlandse Spoorwegen

  

eerste halfjaar

(in miljoenen euro's)

Toelichting

2017

2016

    

Opbrengsten

 

2.529

2.573

Bedrijfslasten

 

-2.545

-2.509

Aandeel in resultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode

 

6

23

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

 

-10

87

Nettofinancieringsresultaat

 

-3

-7

Resultaat voor winstbelastingen

 

-13

80

Winstbelasting

8)

-1

-11

Resultaat over de verslagperiode

 

-14

69

    

Toe te rekenen aan:

   

De aandeelhouder van de vennootschap

 

-14

69

Minderheidsbelang

 

-

-

Resultaat over de verslagperiode

 

-14

69