Verkort geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat over het eerste halfjaar van 2017 NV Nederlandse Spoorwegen

 

eerste halfjaar

(in miljoenen euro's)

2017

2016

   

Resultaat over de verslagperiode

-14

69

Totaalresultaat te reclassificeren naar winst-en-verliesrekening in volgende perioden

-5

10

Totaalresultaat niet te reclassificeren naar winst-en-verliesrekening in volgende perioden

7

5

Niet gerealiseerde resultaten rechtsstreeks verwerkt in het eigen vermogen

2

15

   

Totaalresultaat over de verslagperiode

-12

84

   

Toe te rekenen aan:

  

De aandeelhouder van de vennootschap

-12

84

Minderheidsbelang

-

-

   

Totaalresultaat over de verslagperiode

-12

84