4 Leningen en overige financiële verplichtingen inclusief derivaten

Het totaalbedrag aan leningen en overige financiële verplichtingen kan als volgt worden gespecificeerd:

(in miljoenen euro's)

30 juni
2017

31 december 2016

   

Langlopende verplichtingen

  

(Onderhandse) leningen

425

240

Financiële leaseverplichtingen

33

47

Overige financiële verplichtingen

46

-

Voor afdekking gebruikte renteswaps

1

3

Commodity derivaten

12

3

Totaal

517

293

   

Kortlopende verplichtingen

  

(Onderhandse) leningen

137

74

Commodity derivaten

-

3

Totaal

137

77

   

Totaal verplichtingen

654

370

Bij het bepalen van de waarde van voor afdekking gebruikte renteswaps en commodity derivaten gebruikt de Groep waarderingstechnieken waarbij alle significante benodigde gegevens zijn ontleend aan zichtbare marktgegevens.