11 Verbonden partijen

De transacties met verbonden partijen vinden plaats op basis van het arms length-principe.

Alle geplaatste aandelen zijn in handen van de Staat. Een significante transactie met een aan de Staat gelieerde onderneming (Dienst Uitvoering Onderwijs) betreft de opbrengsten van de studentenkaart (eerste halfjaar 2017: € 238 miljoen, eerste halfjaar 2016: € 235 miljoen).

Met ProRail BV, een aan de Staat gelieerde onderneming, vinden de volgende transacties plaats:

  • De gebruiksvergoeding voor de Nederlandse infrastructuur bedroeg in het eerste halfjaar 2017 € 153 miljoen (eerste halfjaar 2016: € 157 miljoen).

  • Ten behoeve van de financiering van commerciële voorzieningen in stations (Nieuwe Sleutel Projecten) is per 30 juni 2017 € 1 miljoen (31 december 2016: € 8 miljoen) vanuit NS toegezegd aan ProRail BV. In het eerste halfjaar van 2017 is € 5 miljoen (eerste half jaar 2016 : € 6 miljoen) betaald aan ProRail BV.

Eurofima is een 5,8% deelneming van de Groep, met deze partij gelden de volgende transacties en balansposities.

(in miljoenen euro's)

eerste halfjaar 2017

eerste halfjaar 2016

   

transacties

  

Rentekosten

-

-

   
 

30 juni 2017

31 december 2016

balansposities

  

Onderhandse lening (langlopend en kortlopend)

30

59

    Verder hebben er geen significante transacties plaatsgevonden met verbonden partijen.