6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Investeringsverplichtingen

Eind juni 2017 heeft de Groep investeringsverplichtingen uitstaan voor een bedrag van  € 1.402 miljoen (31 december 2016: € 1.428 miljoen), voornamelijk voor aankoop van rollend materieel en investeringen in stationsomgevingen.

Verplichting inzake energie Nederland

In 2014 heeft de Groep met Eneco een tienjarig contract (2015-2024) afgesloten voor de levering van de groene tractie-elektriciteit aan het materieelpark in Nederland. Per 30 juni 2017 bedraagt de afnameverplichting € 232 miljoen (31 december 2016 € 231 miljoen).