Gebeurtenissen na balansdatum

Verkoop Qbuzz B.V.

Op 13 juli 2017 hebben NS en Busitalia de definitieve koopovereenkomst getekend inzake de verkoop van Qbuzz. De activa en passiva van Qbuzz zijn vanaf 11 juli 2016 geclassificeerd als “aangehouden voor verkoop” en is NS gestopt met afschrijven op vaste activa vanaf dat moment. De verkoop van Qbuzz is inmiddels goedgekeurd door de Autoriteit Consument & Markt. Op de transacties wordt geen materieel verkoopresultaat gerealiseerd.

Uitbreiding kapitaalbelang Westfahlenbahn

Op 11 juli 2017 heeft Abellio een overeenkomst gesloten met de overige aandeelhouders van Westfahlenbahn om hun belang (75%) over te dragen aan Abellio. Daarmee breidt Abellio haar belang uit van 25% naar 100%. Deze transactie is nog onder voorbehoud van goedkeuring van de aandeelhouder van de Groep, lokale overheden en mededingingsautoriteiten.

West Midlands concessie

Op 10 augustus 2017 is bekend geworden dat West Midlands Trains Ltd de bieding heeft gewonnen voor de West Midlands concessie. Abellio UK heeft een belang van 70% hierin , haar partners Mitsui en East Japan Railway Company (JR East) hebben een belang van 30%. De startdatum van deze concessie is 10 december 2017 en loopt tot het voorjaar 2026. De West Midlands concessie verzorgt het treinverkeer dat London met Birmingham en Liverpool verbindt via een intercity-lijn en daarnaast verschillende regionale lijnen in West Midlands. De huidige jaaromzet is ongeveer €0,5 miljard. De West Midlands concessie is winstgevend over de looptijd.

Utrecht, 14 augustus 2017

Raad van Bestuur

R.H.L.M. van Boxtel, President-directeur
S.M. Zijderveld, Directeur Risicobeheersing
H.L.L. Groenewegen, Directeur Financien
W.E.F. Rintel, Directeur Operatie
T.B. Smit, Directeur Commercie & Ontwikkeling