3 Eigen vermogen en dividend

In de aandeelhoudersvergadering van 27 februari 2017 zijn de jaarrekening over 2016 en de winstbestemming vastgesteld. Overeenkomstig het voorstel is van de winst over de verslagperiode van € 212 miljoen een bedrag van € 133,3 miljoen toegevoegd aan de reserves en een bedrag van € 78,7 miljoen uitgekeerd als dividend.