7 Omzet- en resultaatontwikkeling 

De omzet is met € 44 miljoen gedaald van € 2.573 miljoen over het eerste halfjaar 2016 naar € 2.529 miljoen over het eerste halfjaar 2017. Tegen constante koers zou de omzetstijging ongeveer € 40 miljoen hebben bedragen. Het resultaat over het eerste halfjaar kwam uit op een netto verlies van € 14 miljoen ten opzichte van de nettowinst van € 69 miljoen in de vergelijkbare periode in 2016. Deze daling wordt voor een groot deel veroorzaakt door de boete die de ACM heeft opgelegd van € 40,95 miljoen en waartegen NS bezwaar heeft aangetekend terwijl er in het eerste halfjaar van 2016 een bijzondere bate van € 12 miljoen werd gerealiseerd uit de verkoop van vastgoed. Daarnaast was de omzetgroei in Nederland lager dan de stijging van vooral de personeels- en overige bedrijfslasten. De investeringen voor de reizigers om de uitdagende concessie KPIs voor 2019 te realiseren, extra personeel op de trein a.g.v. uitvoering van het veiliheidsakkoord en de instroom van nieuw treinmaterieel, de Flirt, lagen ten grondslag aan de stijging van de bedrijfslasten in Nederland. Ook zijn de resultaten van Abellio lager dan vorig jaar als gevolg van lagere resultaten bij ScotRail en is de Northern Rail concessie op 1 april 2016 overgedragen aan de nieuwe vervoerder.