Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2016

(in miljoenen euro's)

2016

2015

    

1

Opbrengsten

5.093

4.973

2

Kosten personeel

2.039

1.873

3

Afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen

345

330

4

Verbruik grond- en hulpstoffen en voorraden

508

504

5

Geactiveerde productie eigen bedrijf

-128

-115

6

Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

481

481

7

Infraheffing en concessievergoeding

861

852

8

Overige bedrijfslasten

859

951

 

Bedrijfslasten

4.965

4.876

14

Aandeel in resultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode

142

70

 

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

270

167

 

Financieringsbaten

22

12

 

Financieringslasten

-31

-35

9

Nettofinancieringsresultaat

-9

-23

 

Resultaat voor winstbelastingen

261

144

10

Winstbelasting

-49

-26

 

Resultaat over de verslagperiode

212

118

    
 

Toe te rekenen aan:

  
 

De aandeelhouder van de vennootschap

212

118

 

Minderheidsbelang

-

-

 

Resultaat over de verslagperiode

212

118