Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 2016

(in miljoenen euro's)

2016

2015

   

Resultaat over de verslagperiode

212

118

   

Totaalresultaat te reclassificeren naar winst-en-verliesrekening in volgende perioden

  

Valuta omrekeningsverschillen op buitenlandse activiteiten

-19

3

Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen

46

-4

Belastingen

-10

-

Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen als gevolg van herwaardering investeringen verwerkt volgens de equity-methode, na belastingen

2

-4

 

19

-5

   

Totaalresultaat niet te reclassificeren naar winst-en-verliesrekening in volgende perioden

  

Actuarieel resultaat toegezegd-pensioenregelingen

13

16

Belastingen

-1

-3

Actuarieel resultaat toegezegd-pensioenregelingen als gevolg van herwaardering investeringen verwerkt volgens de equity-methode, na belastingen

1

15

 

13

28

   

Totaalresultaat over de verslagperiode

244

141

   

Toe te rekenen aan:

  

De aandeelhouder van de vennootschap

244

141

Minderheidsbelang

-

-

Totaalresultaat over de verslagperiode

244

141