1. Opbrengsten

(in miljoenen euro's)

2016

2015

Nederland

3.172

3.098

Verenigd Koninkrijk

1.727

1.797

Duitsland

194

78

Totaal opbrengsten

5.093

4.973

Onder opbrengsten Nederland is een bedrag begrepen van € 22 miljoen (2015: € 48 miljoen) met betrekking tot ontwikkelactiviteiten.