6. Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

(in miljoenen euro's)

2016

2015

Kosten van uitbesteed werk

75

72

Schoonmaakkosten

87

82

Onderhoudswerkzaamheden

149

161

Automatiseringskosten

170

166

Totaal

481

481

De kosten van uitbesteed werk zijn kosten die betrekking hebben op de uitvoering van opdrachten aan derden die niet vallen onder de overige rubrieken binnen deze categorie.