Materiële thema’s

NS bepaalt haar beleidsprioriteiten op basis van materialiteit: een afweging van belangen van stakeholders en de daadwerkelijke impact die NS kan hebben op het onderwerp. NS organiseert eenmaal per twee jaar een centrale dialoog met alle groepen stakeholders over onze maatschappelijke rol en de voor hen belangrijke thema’s waarop onze organisatie impact heeft: de materiële thema’s. Op basis van de centrale dialoog stellen we de materialiteitsmatrix vast. In de materialiteitsmatrix staat aan welke thema’s onze belangrijkste stakeholders het meeste belang hechten, welke prioriteit zij daaraan geven en welke impact NS heeft.

Materialiteitsmatrix 2016

NS heeft de materiële thema’s van 2016 beoordeeld op actualiteit en geldigheid ten opzichte van 2015, toen de laatste stakeholderdialoog plaatsvond. Op deze wijze hebben de verwachtingen en belangen van onze stakeholders meegewogen in het proces waarin de materiële thema's zijn vastgesteld. Ten opzichte van vorig jaar kunnen we de conclusie trekken dat de materiële thema’s volledig gelijk zijn. Dit beeld wordt bevestigd door extra checks: continue monitoring, een media- en internetanalyse en regulier stakeholderoverleg. Daarnaast hebben interne experts sectorkennis en ontwikkelingen in de keten ingebracht. De matrix voor 2016 is vervolgens aan de raad van bestuur voorgelegd en vastgesteld.

Als meest materiële thema’s zijn aangemerkt: (1) klanttevredenheid (reiziger op 1,2 en 3), (2) drempelloos reizen van deur tot deur en (3) punctualiteit. Ook (sociale) veiligheid (4), duurzaamheid (5) en voorzieningen op stations (10) scoren hoog. Twee materiële thema’s hebben een zwaardere, andere invulling gekregen. De eerste is NS als werkgever: er is meer externe aandacht voor een aantal onderwerpen die te maken hebben met medezeggenschap of taken van NS-personeel.Onderwerpen als dubbele bemensing op de trein, implementatie van maatregelen sociale veiligheid en ontevredenheid onder een deel van onze collega’s over variatie in de werkpakketten, kregen veelvuldig aandacht in media in 2016.

Het tweede gewijzigde thema is duurzaamheid: vanuit NGO’s (onder meer MVO Nederland, Groene Zaak, VNO/NCW en PBL) en transparantie is er vraag naar expliciete rapportage over de bijdrage van NS aan VN Sustainable Development Goals (SDGs). Gelet op het materiële thema duurzaamheid rapporteert NS reeds over indicatoren op het gebied van energie-efficiency, afvalreductie en CO2-reductie. Deze zijn terug te vinden als bijdragen aan respectievelijk SDG 7 (affordable and clean energy), 11 (sustainable cities and communities) en 13 (climate action). In de mobiliteitsvisie van NS en stadsvervoerders en in de Mobiliteitsalliantie met uiteenlopende vervoerspartijen, is een visie gepresenteerd om naar een duurzaam, leefbaar en bereikbaar Nederland te komen, dat ook bijdraagt aan SDG 11.

De inhoud van dit verslag is mede bepaald door de uitkomsten van de materialiteitsanalyse, en komt als zodanig tegemoet aan de informatiebehoeften van belanghebbenden.