Onze strategie

NS presenteerde op 1 maart haar nieuwe strategie Spoorslags Beter. Hiermee richten we ons op onze kernactiviteiten met als doel de prestaties voor de reizigers te verbeteren. NS focust zich op het realiseren van de afgesproken concessie-kpi’s in 2019. Tegelijkertijd is NS bij uitstek een onderneming die zich richt op de lange termijn. Nederland staat de komende decennia voor grote economische, sociale en duurzaamheidsuitdagingen. Het realiseren van goede verbindingen die beantwoorden aan de behoeften van reizigers, bedrijven en instellingen is een uitdaging waar NS graag een bijdrage aan levert.

Waarom een nieuwe strategie?

NS is afgelopen jaren gemiddeld beter gaan presteren. Maar dat geldt niet op alle trajecten en voor alle reizigers. Gemiddeld goed is ook niet goed genoeg. Reizigers willen een comfortabele reis van deur tot deur. In een schone trein die op tijd rijdt, voldoende zitplaatsen heeft en over een goede wifi-verbinding beschikt. Via stations die van wereldklasse zijn. De lat ligt hoog, en terecht. We zijn een maatschappelijk bedrijf met een opdracht: Nederland vooruit helpen. Om deze ambities waar te maken willen we de komende jaren onze prestaties verder verbeteren.
De verwikkelingen rond de Fyra en de onregelmatigheden in Limburg hebben onze reputatie geschaad. Deze voorvallen hebben een kant van NS laten zien die niet bij ons past. Het is aan NS om het vertrouwen van onze reizigers terug te verdienen. Dat doen we in Spoorslags Beter door heldere keuzes te maken in het belang van onze reiziger.
In de nieuwe strategie heeft NS keuzes gemaakt, gericht op het verbeteren van prestaties in de periode tot 2019. De midterm review van de HRN-concessie vindt in 2019 plaats. Op dat moment toetst de overheid onder andere of NS de afgesproken streefwaarden voor de prestatie-indicatoren heeft gerealiseerd. Al vanaf 2017 moeten de veranderingen merkbaar worden voor de reiziger.