Activiteiten en prestaties in 2016

De eerste merkbare resultaten van de nieuwe strategie voor de reiziger verwachten we in de loop van 2017. In 2016 zijn voor de uitvoering van de strategie onder andere de volgende acties ondernomen:

  • Het verkoopproces voor Qbuzz is gestart. NS verwacht dit proces, volgens planning, in 2017 af te ronden.

  • NS heeft begin december haar aandelen in HTM verkocht aan de gemeente Den Haag.

  • In 2016 heeft NS de overdracht van haar retailformules Burger King, Ola Happiness Station en La Place aan de markt geëvalueerd. De hieruit getrokken lessen gebruiken we in de overdracht van de overige formules. De overdracht van de retailformules naar de markt verloopt volgens plan. We blijven als concessiehouder van de formules nauw betrokken, zien toe op kwaliteit en bewaken dat die past binnen de beoogde beleving van stations.

  • Implementatie van een nieuwe topstructuur, waarmee de directie gezamenlijk verantwoordelijk is voor de prestaties op het hoofdrailnet. Hiermee reflecteert de samenstelling van de raad van bestuur de prioriteiten die zijn gesteld in de strategie Spoorslags Beter. In deze structuur wordt bovendien meer gestuurd op processen en worden de silo’s in de organisatie doorbroken zodat samenwerking wordt ondersteund. Het dichter bij elkaar brengen van de vervoers- en onderhoudsorganisatie is hier een voorbeeld van en moet zorgen voor een hogere beschikbaarheid van treinen, wat weer zorgt voor een hogere zitplaatskans.

  • Gelijktijdig is gewerkt aan de professionalisering van governance, risk en compliance.

NS is transparant over haar prestaties en rapporteert elk half jaar via haar website de score op de in de concessie vastgestelde KPI’s met een uitgebreide verantwoording. De prestaties van NS in 2016 op de in de concessie vastgelegde KPI’s:

Concessie KPI

Prestatie in 2016

Streefwaarde 2019

Algemeen klantoordeel Binnenland HRN

77%

80%

Algemeen klantoordeel HSL-Zuid diensten

78%

75%

Klantoordeel sociale veiligheid in de trein en op het station

87%

83%

Reizigerspunctualiteit (gezamenlijke indicator met de infrastructuurbeheerder)

91,3%

92,3%

Aandachttrajecten reizigerspunctualiteit (gezamenlijke indicator met de infrastructuurbeheerder)

94,3%

95,6%

Reizigerspunctualiteit HSL-Zuid diensten (voor zover toerekenbaar aan NS)

93,7%

96,0%

Kwaliteit van aansluitingen NS op andere vervoerders op de belangrijke knooppunten

94,3%

95,2%

Vervoercapaciteit reizigers in de spits (HRN)

98,7%

99,2%

Aandachttrajecten t.a.v. vervoercapaciteit in de spits

96,8%

97,5%

Vervoercapaciteit reizigers in de spits HSL-Zuid diensten (binnenland)

87,6%

99,2%

Reisinformatie in de treinketen

85,8%

82,0%

Informatie bij ontregelingen in de trein en op het station

82,0%

80,0%