Financiën in het kort

De opbrengsten van NS in 2016 bedroegen € 5.093 miljoen. NS investeerde afgelopen jaar voor € 791 miljoen, vooral in treinen. De winst over 2016 bedroeg € 212 miljoen. Dat was € 118 miljoen in 2015.

Verkorte geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2016
NV Nederlandse Spoorwegen

(in miljoenen euro’s)

2016

2015

Opbrengsten

5.093

4.973

Bedrijfslasten

4.965

4.876

 

128

97

Aandeel in resultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode

142

70

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

270

167

Nettofinancieringsresultaat

-9

-23

Resultaat voor winstbelastingen

261

144

Winstbelasting

-49

-26

Resultaat over de verslagperiode

212

118

Winst-en-verliesrekening 2016