Punctualiteit

NS wil dat reizigers erop kunnen vertrouwen dat zij op de geplande tijd op hun bestemming aankomen. De prestatie-indicator Reizigerspunctualiteit op het hoofdrailnet geeft een indicatie van de aankomstpunctualiteit op 5 minuten van NS-reizigers op 35 representatieve stations, rekening houdend met gehaalde aansluitingen en uitval van treinen. De reizigerspunctualiteit was dit jaar 91,3% (2015: 91,0%). Dat ligt boven de bodemwaarde (90,0%) en lager dan de streefwaarde (91,2%). De gestegen punctualiteit komt door betere be- en bijsturing, met name in het drukke najaar, en door betere weersomstandigheden in 2016. Verder heeft de lage uitval van treinen op de 10 stations met de meest reizigers bijgedragen aan de positieve score. Buiten deze dagen zijn de prestaties vergelijkbaar met 2015. Toch zijn er regionale verschillen. Door omleidingen van goederentreinen van de Betuweroute naar de Brabantroute, alsmede werkzaamheden en snelheidsbeperkingen op de Moerdijkbrug, stond het grootste deel van het jaar de reizigerspunctualiteit in Noord-Brabant en Zuid-Holland onder druk. Daar staat tegenover dat op elk van de 10 stations met de meeste reizigers de treinuitval in 2016 lager was dan in 2015. En op 8 van die 10 stations steeg bovendien de treinpunctualiteit. De grootste verbeteringen zien we op de stations Utrecht Centraal, Arnhem Centraal en Nijmegen. De belangrijkste oorzaak daarvan is de vernieuwde en verbeterde infrastructuur in Utrecht, waar stations in alle richtingen van profiteren.

Op tijd rijden op de HSL-Zuid

De reizigerspunctualiteit op de HSL-Zuid bleef met 93,7% net onder de bodemwaarde van 94%. De score is voornamelijk te verklaren door een slecht eerste kwartaal, waarin veel treinen uitvielen (12%). In de loop van het jaar is de performance steeds beter geworden. De uitval is terug gedrongen dankzij een gezamenlijk verbeterprogramma van NS en ProRail. Een maatregel waarvan NS en ProRail een grote bijdrage verwachten aan het terugdringen van de uitval is het rijden van de Intercity direct in de zogenaamde sandwich-configuratie. Dit betekent een locomotief voor en achter de trein. De verwachting is dat deverbeteringen in de prestaties zich doorzetten. Het ministerie van IenM heeft een onafhankelijke review laten uitvoeren over de verbeterplannen van NS en ProRail. De uitkomst daarvan is dat gegeven de complexiteit van de HSL-corridor in een stabiele situatie een uitval van 5-7% haalbaar is.

Aandachttrajecten

Op de 10 aandachtsknooppunten ten aanzien van reizigerspunctualiteit is in 2016 94,3% gescoord (reizigerspunctualiteit op 15 minuten). Dat is hoger dan de bodemwaarde van 93,7%, maar lager dan gewenst (streefwaarde 95,0%). Oorzaak hiervoor was onder meer de langdurige versperring van de Moerdijkbrug. Hier liggen twee aandachttrajecten in elkaars verlengde, waardoor de lagere punctualiteit van treinen voor beide trajecten meetelde.

Prestatie-indicatoren van de vervoersconcessie

Prestatie-indicator

Realisatie 2016

Realisatie 2015

Streefwaarde 2019

Bodemwaarde 2016

Reizigerspunctualiteit* (gezamenlijke indicator met de infrastructuurbeheerder)

91,3%

91,0%

92,3%

90,0%

Aandachttrajecten reizigerspunctualiteit (gezamenlijke indicator met de infrastructuurbeheerder)

94,3%

94,1%

95,6%

93,7%

Reizigerspunctualiteit HSL-Zuid diensten (voor zover toerekenbaar aan NS)

93,7%

94,2%

96,0%

94,0%

Kwaliteit van aansluitingen NS op andere vervoerders op de belangrijke knooppunten**

94,3%

--

95,2%

93,7%

  • *Cijfer dat rekening houdt met de punctualiteit en uitval van treinen, maar ook met de gehaalde overstappen en aantallen reizigers per trein.
  • **Kwaliteit van aansluitingen op overige vervoerders maakt inzichtelijk hoe goed NS een overstap mogelijk maakt op treinen van andere vervoerders. De kwaliteit van overstap wordt gemeten door het vaststellen van de aankomstpunctualiteit van NS treinen op de 18 belangrijkste overstapstations. De uitkomst is het percentage van de HRN-treinen die minder dan vijf minuten vertraagd aankomen op deze stations.