Informatie bij verstoringen

Met correct en tijdig reisadvies krijgen reizigers meer controle en kunnen ze betere keuzes maken. Jaarlijks geeft NS meer dan 500 miljoen reisadviezen over de dienstregeling, werkzaamheden en verstoringen. Reizigers zijn meer tevreden over de informatie bij ontregelingen op het station en in de trein dan in 2015: 82,0% tegenover 79,4%. De gestegen waardering is met name toe te schrijven aan verbeteringen aan de informatie bij ontregeling op stations. Daarnaast is het reisinformatiesysteem InfoPlus uitgebreid met geautomatiseerde verstoringsinformatie. In de loop van 2017 breiden we de mogelijkheden voor de informatieschermen in de trein verder uit, bijvoorbeeld voor specifieke verstoringsinformatie.

Prestatie-indicatoren van de vervoersconcessie

Prestatie-indicator

Realisatie 2016

Realisatie 2015

Streefwaarde 2019

Bodemwaarde 2016

Informatie bij ontregelingen in de trein en op het station

82,0%

79,9%

80,0%

75,0%