Sociaaleconomische impact door veiligheid

NS kan bijdragen aan veiligheid in de maatschappij door veilig vervoer en een veilige omgeving te bieden aan reizigers en medewerkers. Bij NS werken we aan arbeidsveiligheid, sociale veiligheid, en veilig reizen.

In het kader van arbeidsveiligheid van onze medewerkers werkt NS aan het voorkomen van fysieke of psychische schade, onder andere als gevolg van onveilige arbeidsomstandigheden, waardoor zij niet meer (volledig) kunnen werken of zorg nodig hebben.

Arbeidsveiligheid en sociale veiligheid

De maatschappelijke kosten voor arbeidsveiligheid bedroegen afgelopen jaar net als in 2015 ongeveer € 1 miljoen. NS heeft in 2016 verdere stappen gezet om de onveilige arbeidsomstandigheden te verminderen, onder andere door risico-inventarisatie- en evaluatierapporten (RI&E) en bevorderen van het melden van onveilige situaties.

Op het gebied van sociale veiligheid heeft NS sinds 2015 extra aandacht besteed aan het voorkomen van agressie tegen medewerkers en reizigers. Er zijn meerdere maatregelen genomen in samenwerking met partners. We willen sociale veiligheid verbeteren door inzet van extra personeel en meerdere cameratoepassingen, afname van het aantal zwartrijders door het versneld in gebruik nemen van poortjes op stations en door trainingen voor medewerkers. Ondanks de maatregelen waren er meer meldingen van agressie tegen onze medewerkers, ook omdat we stimuleren om incidenten altijd te melden. Het aantal gevallen waarbij letsel is opgetreden verminderde gelukkig, waardoor de kosten van agressie van reizigers tegen medewerkers in 2016 ongeveer € 1 miljoen bedroegen. Dat is lager dan in 2015.

Voor veilig reizen werkt NS samen met partners aan het voorkomen van botsingen, ontsporingen of onveilige situaties op het station. In 2016 waren er slechts 3 incidenten met letsel, tegenover 30 in 2015. Helaas heeft in oktober ’s nachts een Intercity een spoorwerker aangereden met dodelijke afloop. Dat heeft de maatschappelijke kosten van veilig reizen met de trein verhoogd tot € 6 miljoen (€ 3 miljoen in 2015). Om veilig reizen te verbeteren, blijven we aandacht besteden aan veiligheidsinstructies en open communicatie met medewerkers over verbeteringen. Daarnaast werkt NS met ProRail en andere vervoerders samen aan verlaging van het aantal onveilige situaties.
In het voor- en natransport was het aantal verkeersongevallen en de impact daarvan vele malen groter en bedroeg circa € 106 miljoen (€ 108 miljoen euro in 2015, na herberekening). Ten opzichte van vervoer met de auto is reizen met de trein relatief veilig. We berekenden de positieve impact, vermeden ongelukken doordat voor de trein is gekozen, alleen voor ‘keuzereizigers’. De maatschappelijke baten van veilig vervoer per trein bedroeg circa € 601 miljoen voor 2016 (586 miljoen in 2015 na herberekening).

Veilig reizen
Veilig reizen t.o.v. auto