Sociaaleconomische impact door bestedingen en stations

NS heeft een sociaaleconomische impact op de maatschappij door eigen bestedingen zoals inkoop, investeringen en salarissen. Daardoor draagt NS onder meer bij aan toegevoegde waarde en werkgelegenheid bij leveranciers. De economische baten bedroegen € 1.383 miljoen aan toegevoegde waarde (€ 1.278 miljoen in 2015) bij leveranciers, ofwel ongeveer 22.500 banen. NS kan haar positieve maatschappelijke impact verder vergroten door duurzaam in te kopen, bijvoorbeeld voor grote inkoopcategorieën als treinen (onderdelen), bouw en infrastructuur, ICT en energie. In 2016 ondernam NS meerdere duurzaam-inkopenactiviteiten, onder andere door deelname aan Railsponsible, een Europees sectorinitiatief voor verduurzaming.

Bestedingen - indirecte toegevoegde waarde
Bestedingen - indirecte werkgelegenheid

Daarnaast heeft NS impact op de omgeving van stations. Die bestaat met name uit het creëren van bereikbaarheid voor omwonenden (verwerkt in reistijd en mobiliteit) en het bijdragen aan leefbaarheid van de omgeving, bijvoorbeeld door bedrijvigheid rondom stations.