De strategie van Abellio

De strategie van Abellio is erop gericht NS te helpen haar doelstellingen te halen, en berust op drie pijlers: prepare/voorbereiden, earn/verdienen en learn/leren waarbij risico en opbrengst in evenwicht zijn.

Prepare/Voorbereiden

In de beginjaren van dit millennium besloot NS de gedereguleerde spoormarkt te betreden om zich op de liberalisering van de Europese markten voor te bereiden, in overeenstemming met wetgeving ‘Vierde Spoorwegpakket’ van de EU. Sindsdien heeft Abellio een sterke positie in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland verworven. Tegelijkertijd zijn andere Europese spoorondernemingen, zoals DB en SNCF, actief op de Nederlandse OV-markt. De NS heeft een duidelijke focus op de belangrijkste spoormarkten in Noordwest-Europa en ontwikkelt via Abellio een sterke positie op de Europese markt.

Learn/Leren

NS leert van de ervaring die Abellio opdoet met opereren in een uiterst concurrerende en commerciële omgeving. Tegelijkertijd integreert Abellio kennis uit Nederland in haar biedingen en exploitatie in het buitenland. Dit betekent dat zowel NS als Abellio leren van de ervaringen die zij met aanbestedingen en (de exploitatie van) concessies hebben opgedaan. Door voor bepaalde bedrijfsactiviteiten een benchmark op te zetten, leren we van elkaar.Daardoor blijven onze activiteiten op de markten waarin we opereren, inclusief het hoofdrailnet in Nederland, concurrerend.
Verder begon ScotRail in 2015 met een klein team inkoopspecialisten met het aankoopproject van de nieuwe Hitachi AT200-vloot. Het team deelde de opgedane kennis met NS tijdens een sessie over uitwisselen van kennis en ervaringen met Abellio UK. Hierdoor kon NS deze kennis gebruiken voor haar eigen inkoopactiviteiten in 2016.

Earn/Verdienen

De derde strategische prioriteit van Abellio is het behalen van positieve, duurzame financiële resultaten door risico's doeltreffend te beheersen en investeringen op een aanvaardbaar niveau te houden. Het uiteindelijke doel is een gediversifieerde portfolio van duurzame inkomsten en handhaving van de solide niveaus van winstgevendheid. In 2016 behaalde Abellio een resultaatbijdrage van € 55,6 miljoen waarvan € 36,8 miljoen gerealiseerd is in het buitenland. De resultaatbijdrage gerealiseerd in Nederland is met € 9,5 miljoen positief beinvloed doordat Qbuzz per juli 2016 is geclassificeerd als ‘aangehouden voor verkoop’.
Het streven is de financiële prestaties, exclusief Qbuzz, de komende jaren op dit niveau te houden, al zal dat lastig worden gezien het karakter van openbaar vervoer biedingen.

Groeistrategie

Alle concessies van Abellio in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zullen gedurende de contractperiode naar verwachting winst opleveren. Dit is het gevolg van onze doelgerichte aanpak om groei te bewerkstelligen en een effectief evenwicht tussen risico en opbrengst te realiseren.
In het Verenigd Koninkrijk worden spoorovereenkomsten voor reizigersvervoer aanbesteed als nettocontracten, wat inhoudt dat het risico van de reizigersopbrengsten voor rekening van de exploitant komt en dat eventuele ontvangen subsidies worden berekend op basis van de kosten na aftrek van de inkomsten. In Duitsland worden de meeste spoorovereenkomsten voor reizigersvervoer aanbesteed als brutocontracten, wat inhoudt dat het risico van reizigersopbrengsten voor rekening van de aanbestedende vervoersautoriteit komt en dat eventuele ontvangen subsidies gebaseerd zijn op de brutokosten van het contract.
In 2016 heeft NS de overeenkomsten met haar aandeelhouder afgerond met betrekking tot het totaal aan financiële middelen bestemd voor de internationale activiteiten van Abellio. Hierdoor kan Abellio haar gerichte groeistrategie in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland voortzetten.