Hoe NS waarde toevoegt aan de samenleving

NS levert duurzame mobiliteit aan meer dan 9 miljoen reizigers per jaar en draagt daarmee bij aan de economische ontwikkeling en de bereikbaarheid van steden en regio’s en aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Het jaarverslag rapporteert over de manieren waarop wij waarde creëren voor de samenleving. Onderstaand waardecreatiemodel maakt inzichtelijk welke sociale, economische en milieugerelateerde kapitalen we benutten, hoe NS daar waarde aan toevoegt en wat dat vervolgens de maatschappij oplevert.

Input

Om ons bedrijfsmodel optimaal te laten functioneren hebben we een aantal belangrijke inputs nodig. Als vervoerder zouden we bijvoorbeeld niet kunnen werken zonder onze mensen en hun logistieke kennis. Maar ook andere zaken zijn belangrijk, zoals (wind)energie om onze treinen te laten rijden.

Bedrijfsmodel

Onze strategie Spoorslags beter stelt de reiziger centraal. Daarnaast hebben we als doel om de duurzame mobiliteit in Nederland te verbeteren en tegelijkertijd een gezonde bedrijfsvoering te onderhouden. NS richt zich op drie kerntaken: het bieden van een goede treinreis, stations van wereldklasse en bijdragen aan de reis van deur tot deur. Zo dragen we bij aan betaalbare en duurzame mobiliteit in Nederland.

Output

De activiteiten in ons bedrijfsmodel hebben verschillende interne en externe uitkomsten. Bijvoorbeeld: naast onze financiële resultaten vervoeren wij in Nederland meer dan 600.000 reizigers per dag, zorgen we goed voor onze medewerkers en rijden onze treinen vrijwel altijd op tijd.

Onze impact

We hebben een grote impact op onze omgeving. Mobiliteit levert Nederland veel op, economisch en sociaal. Maar klanten verliezen ook reistijd bij vertraging en we oefenen druk uit op het milieu door gebruik van grondstoffen. Om in de toekomst te kunnen blijven reizen en Nederland in beweging te houden, is het belangrijk dat we inzicht hebben in de maatschappelijke effecten van ons bedrijfsmodel en hierop blijven sturen. Zo weten we dat de maatschappelijke kosten van een treinreis minder hoog zijn dan van een autoreis en kunnen we als het om milieu en veiligheid gaat ons maatschappelijk rendement verhogen door ons aandeel in de totale mobiliteitsgroei te verhogen.

Waardecreatiemodel

ns-waardecreatiemodel